CORONAMAATREGELEN GRONDPLAN ONDERSTEUNEN Over ID+Art

Elke Andreas Boon

In het werk van Elke Andreas Boon is er steeds een fundamentele dubbelheid en een kritische onderstroom waarneembaar, een soort weerspannige sensitiviteit. De onderwerpen en het denken van de kunstenaar getuigen van een breed maatschappelijk inzicht, maar tegelijkertijd ook een bewustzijn van het niet weten. The Ark kan je lezen als een eenzaam godsbeeld van het kapitalistisch globaal systeem, maar evenzeer als een (zelf)portret, een verhouding tot vrijheid en keuzes, en de bijhorende verantwoordelijkheid. Het raakt aan een rauwe visie op de condition humaine.

Contact informatie

https://www.elkeandreasboon.com
Elke Andreas Boon - 'the Ark' © Elke Andreas Boon, 2015.jpg

Elke Andreas Boon, the Ark, 2015, z/w fotografie , 120 x 80 cm, courtesy: Elke Andreas Boon